Klicka här för gratis kasino programvara.


Blackjack regler
ATT SPELA

Spelaren placerar sin satsning i mitten på satsningscirkeln. Givaren delar ut två öppna kort till varje spelare och två till sig, ett öppet och ett stängt. Kungar, Damer, Knektar och tior räknas alla som tio. Ess räknas som 1 eller 11 efter spelarens önskemål. De andra korten 2-9, räknas till dess riktiga värde.

Om de två första korten är ess och 10 har spelaren blackjack och får 1,5 gånger pengarna (3 till 2) om inte given också har blackjack. Den spelare som inte har blackjack får fortsätta ta kort för att försöka komma så nära 21 som möjligt utan att gå över 21. Om spelaren går över 21 så innebär det att spelaren "blir tjock" och förlorar vadet.

Givaren måste ta kort på 16 eller mindre. Givaren måste stå kvar på 17 eller mer.

BLACKJACK TERMINOLOGI

TA KORT
Tagande av ett extra kort.

STANNA
Tar inga fler kort.

DELNING
Spelaren matchar det ursprungliga vadet och delar de två första korten i två separata givar. De två korten måste ha samma poäng värde (t.ex ett par åttor, kungar och damer, etc.) På splittade givar är ess och tior lika med "21" och inte blackjack.

DUBBLA
Spelaren matchar ursprungliga vadet (eller dubblar ner för mindre) på de två första korten och får ett extra kort. Detta är ej tillåtet på en blackjack.

FÖRSÄKRING

När givarens öppna kort är ett ess, så måste spelaren köpa försäkring, ett extra belopp lika med hälften av spelarens ursprungliga satsning. En spelare kan köpa försäkring när han/hon tror sig veta att givarens kort är av värdet tio. Om given har blackjack, betalar försäkringen 2 till 1. Om givaren inte har blackjack förloras försäkringssumman och spelet fortsätter som vanligt. En blackjack slår en summa av "21".